Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

http://www.mujweb.cz/index.html

http://www.toplist.cz/TOPlisthttp://www.toplist.cz/

 

 

 

 

 

 

 

Vážení návštěvníci,

na této stránce najdete informace o české filatelii, zejména pak prezentace českých i zahraničních filatelistických společností, bibliografii české filatelistické literatury a několik odkazů na zajímavé filatelistické i nefilatelistické stránky.

Budu rád, pokud najdete informace, které potřebujete a budete s Vaší návštěvou u mne spokojeni !

S pozdravem

 

Lubor Kunc

O autorovi

 

 

 

 

Zde mne můžete kontaktovat

Můžete mi psát na níže uvedený e-mail nebo mi zanechat Váš vzkaz v návštěvní knize (guestbooku - klikněte na "Sign my guestbook")

Lubor Kunc, Praha, Česká republika

e-mail: Czech.entires@seznam.cz

Sign My Guestbook http://guestworld.lycos.com/Guestbook by GuestWorldhttp://guestworld.lycos.com/View My Guestbook

 

 

Zvláštní složky

 

Galerie současných českých známek

Bibliografie českých filatelistických zpravodajů

Zajímavé fil společnosti

Články

Výstavy

Zajímavé nefilatelistické odkazy

 

 

 

 

Výměna českých hologramových dopisnic !!!

Vyměňuji české hologramové dopisnice za dopisnice a celinové obálky USA - více informaci najdete ZDE .

 

 

Poštovní historie první světové války

První světová válka znamenala skutečný předěl v historii Evropy: zničila svět králů a císařů, dala vzniknout novým státům (vč. Československa) a založila spory, které vyvrcholily od 20 let později druhou světovou válkou. Velmi zajímavým úkolem je filatelistická dokumentace této události. Na nové filatelistické stránce najdete historii této války spolu s filatelistickým materiálem, který dokumentuje její průběh i výsledky.

Rád uvítám k publikování i Vaše známky a celistvosti !

Stránku najdete na adrese http://prvnivalka.webpark.cz .

 

Články o polské filatelii a poštovní historii

otištěné ve zpravodaji Syrena vydávaném Klubem polské známky v České a Slovenské republice. 

 

 

 Rok 1968: zlom české historie

Filatelistické i historické informace o roce 1968 najdete zde

 

 

Krádež unikátních čs. meziarší !!!

Více informací najdete ZDE

 

 

 

Václav Havel a filatelie

Bývalý čs. a český prezident z pohledu fil. materiálu…

Klikněte zde pro jeho text .

 

Virtuální filatelistická výstava EXPONET 

Na předním českém filatelistickém webu www.japhila.cz

 

Potřebujete identifikovat neznámou známku ?

Vyzkoušejte Stamp Identifier !

 

 

Rozšíření Evropské unie

 

je zřejmě nejdůležitější událostí od roku 1945, která navíc ruší rozdělení Evropy na americkou a sovětskou zájmovou zónu.

Rozšíření plánované na rok 2004 má obsahovat státy střední a východní Evropy jako např. ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko či býv. státy SSSR Estonsko, Litvu a Lotyšsko.

Informace o EU, současném rozšíření (zaměřené na ČR) stejně jako filatelistická dokumentace jednotné evropské měny EURO a českého vstupu do EU je uložena

ve speciálním oddíle této stránky .

 

 

© Brno 2005 - All rights reserved ; ® Copyright trade mark

 

Výstava poštovních známek Brno 2005

Hlavní filatelistickou událostí roku 2005 bude mezinárodní výstava poštovních známek Brno 2005. Informace o této akci najdete na oficiální webové stránce výstavy oficiální webové stránce výstavy

 

 

 

Metodologický návrh ...

Rád bych tímto otevřel diskusi o oddělení rakouských známek / celiny použitých v říjnu až prosinci 1918 na území německých provincií v Československu (viz oddíl první světová válka) ze skupiny předchůdců čs. známek a vytvoření nové skupiny tzv. provinciálních známek / celin .

Úplné znění mého návrhu najdete zde , další informace jsou navíc uvedeny v mém článku o

provincii Deutschsüdmähren .

Váš příspěvek do této diskuse je vítán, všechny došlé názory budou zveřejněny

na této webové stránce !

Kontaktovat mne můžete na adrese lubor.kunc@seznam.cz

 

 Filatelie pro začínající sběratele

Tato sekce obsahuje články a informace speciálně připravené pro mladé či začínající sběratele. Rádi uvítáme Vaše  připomínky či dotazy.

Rakouská emise 1908

Rakouská emise Znak 1916-1919 (I. díl)

Rakouská emise Znak 1916-1919 (II. díl)

Mladí filatelisté ve Znojmě

Časopis Mladý sběratel

 

 

Československá filatelistická společnost ve Velké Británii

 

slaví 50. výročí svého znovuzaložení. Jednou z doprovodných akcí těchto oslav byl víkendový kongres konaný v září 2003 v Leedsu.

Informace o jeho obsahu najdete v následující zprávě .

 

 

 

 Společná známková vydání - kategorizace

 

Předseda Mezinárodní společnosti sběratelů společných vydání, pan Zimmermann z Francie, připravil podrobnou kategorizaci pro tento filatelistický materiál. Její český překlad najdete na adrese

http://philately.webpark.cz/jointissues/definice.htm

 

 

  Rozdělená česko-slovenská vydání 1993

 

Rozdělování Československa probíhalo i v oblasti poštovnictví. Jedou z jeho oblastí bylo rozdělování emisního plánu pro rok 1993 či dokonce i jednotlivých vydání.  Informace o rozdělených emisích najdete ZDE.

 

Výše uvedená známka byla vydána jako součást americké série z roku 1943 oslavující okupované národy za druhé světové války (Scott č. 910)

 

První společné známkové vydání ČR - USA ?

 

V roce 2004 uplyne 100. výročí úmrtí slavného českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Jistě se shodneme, že toto výročí by bylo vhodné oslavit vydáním příležitostné známky.

Vzhledem k tomu, že A. Dvořák má úzký vztah ke Spojeným státům (působil v New Yorku, zkomponoval svou "Novosvětskou"), snaží se skupina sběratelů českých známek z ČR a USA prosadit vydání první společné česko-americké známkové emise v roce 2004 .

Československo vydalo první společnou emisi již v roce 1937 (spolu s Jugoslávií a Rumunskem), která měla symbolizovat připravenost všech třech států bránit se nacistickému ohrožení.

Na tuto tradici navázala i Česká pošta, která od svého vzniku v roce 1993 vydala řadu společných emisí např. se Slovenskem, Německem, Chorvatskem, Švédskem atd. .

Toto by byla fantastická příležitost k vydání prvního česko-amerického společného vydání . Bohužel nebude, protože Česká i Americká pošta nás informovala, že z důvodu nedostatku času nejsou schopny připravit společné známkové vydání.

Chtěl bych touto cestou alespoň poděkovat všech stoupencům našeho snažení, obzvláště Muzeu Antonína Dvořáka v Praze, panu Herčíkovi jun., International Philatelic Society of Joint Stamp Issues Collectors a webmasterům stránek www.japhila.cz a www.infofila.cz .

Díky za Vaší pomoc !

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na můj e-mail (lubor.kunc@seznam.cz)

 P.S. Ačkoliv výše uvedené společné vydání nebylo nakonec realizováno, jak ČR, tak USA oslavili výročí                     A. Dvořáka vydáním filatelistických materiálů: Česká pošta vydala v květnu 2004 poštovní známku a čeští krajané v USA pak připravili příležitostné razítko k oslavě Antonína Dvořáka …

   

 

  Informace o krajanech v USA z městečka Spillville a ze Středozápadu najdete na webové stránce www.czechoslovaksmidwest.org . Jednou z jejich aktivit je záchrana kostela sv. Václava, který je nejstarším českým kostelem v Americe.

 

 

Český aršík „Petr Ginz

Iniciativa známého českého webmastera Břetislava Janíka (majitele webové stránky www.japhila.cz) vedla Českou poštu v roce 2005 k vydání aršíku oslavujícímu kresbu Petra Ginze, který zemřel v koncentračním táboře Osvětim v roce 1944. Tuto kresbu si vzal s sebou na vesmírnou misi první izraelský kosmonaut Ilan Ramon, který zahynul spolu s ostatními členy posádky raketoplánu Columbia dne 1.2. 2003. Aršík symbolicky vzpomíná i tuto osobnost.

 

 

 

 

Budoucnost poštovnictví

Rozhovor s autorem těchto stránek v denníku Zlínské noviny o budoucnosti poštovních známek a poštovnictví najdete zde .

 

 

Poštovní Muzea celého světa

 

 

Pražské poštovní muzeum (bílá budova nalevo od věže) během povodní v srpnu 2002, které bylo znovuotevřeno teprve v roce 2003.

Více o povodních ...

 

Muzea jsou instituce, ve kterých může filatelista najít nejvzácnější a nejzajímavější fil. materiál.

Je zajímavé cestovat do cizích zemí a navštěvovat místní poštovní muzea . Tak můžete snadno najít rozdíly ve sběratelství mezi Vaším domovským státem a tím navštíveným.

Jako příklad takovéto návštěvy můžu uvést svůj výlet do Maďarska v roce 2002.

Poštovní muzeum v Budapešti

Známkové muzeum v Budapešti

 

Navštivte světová poštovní muzea virtuálně - zde jsou jejich webové stránky !

 

Česká olympijská filatelie

Olympijské příležitostné razítko používané na poště Praha 1 od 30.8. do 5.9.2004 oslavující jediného českého zlatého medailistu z Olympiády v Aténách 2004

Zpráva o fil. výstavě Olymphilex 2004 od českého národního komisaře J. Petráska

Dokumentace olympijských her v Salt Lake City 2002 -  ZDE .

Mezinárodní výstava Plock 2002 a česko-polská filatelistická soutěž

Již od roku 1968 u nás existuje filatelistická sekce Olympsport zabývající se tématy sportu a Olympijských her na poštovních ceninách .

Více informací o této sekci najdete na její webové stránce !

Na této stránce najdete i aukci filatelistického materiálu s olympijskou tématikou .

 

 

 

Vyšly české personalizované známky!

Více informací najdete zde ...

 

 

 

Český internetový magazín INFOFILA

 Na Internetu působí řadu měsíců úspěšný český filatelistický magazín INFOFILA. Návštěvníci na něm najdou řadu zajímavých materiálů vč. katalogů, emisních plánů, sekci týkající se mladých sběratelů atd. .                    Internetový magazín  INFOFILA navíc vychází v různých jazykových mutacích :

Vstup do magazínu INFOFILA (česká verze)

Vstup do magazínu INFOFILA (slovenská verze)

Vstup do magazínu INFOFILA (anglická verze)

Vstup do magazínu INFOFILA (německá verze)

 

 

 

Dobrý voják Švejk v akci !

Oddíl první světová válka

První světová válka nebyla pouze válkou rozhodující o porážce Německa, Rakousko-Uherska, Turecka a Bulharska , ale také válkou, která zničila monarchie ve střední a východní Evropě a umožnila vznik nových států slovanských národů býv. rakousko-uherské monarchie.

Tímto krokem vznikly státy jako Polsko, Jugoslávie a ČSR. Tento oddíl se snaží najít důvody vzniku první světové války, popisuje polní pošty a zkoumá výsledky války a jejich dopad na vznik Československa.

Zvláštní důraz byl také kladen na fil. literaturu vztahující se k tomuto tématu.

Mapy Rakousko-Uherské Monarchie

Důvody vzniku první světové války (od roku 1880 do 1914)

Organizace rakousko-uherské armády 1914 - 1918

Organizace něm. armády 1914 - 1918

Encyklopedie britské armády 1914 - 1918

První svět. válka v číslech

Historie první svět. války

Encyklopedie první svět. války

Fotografie dokumentující první svět. válku

Maďarský pohled na trianonskou mírovou smlouvu mezi Spojenci a Maďarskem (1920) Pozn. I když ani v nejmenším nesouhlasím s tvrzeními uvedenými v tomto textu, považuji za správné ukázat, jaký pohled na dějiny má druhá strana.

 

Mírové smlouvy uzavírající první světovou válku 1919 - 1920

Západní fronta 1914-1918

Západní fronta 1914-1918

Východní fronta 1914-1916

Italská fronta 1915-1918

Válka v Jaderském moři 1914 - 1918

Námořní síly během první svět. války

Rakousko-uherské a německé ponorky z doby první svět. války

Německé ponorky z doby první svět. války

Britské ponorky z doby první svět. války 1

Britské ponorky z doby první svět. války 2

Potopení rak. lodi Viribus Unitis

Letecká esa rakousko-uherského letectva

Čs. letci bojující v rakousko-uherské a francouzské armádě a v legiích v Rusku

Balónová esa první světové války

Rakouské vojenské pošty v Bosně H. 1878 - 1918

Katalog vojenských známek Bosny H. 1879 - 1918

Britské padělky rakousko-uherských známek z doby první světové války

Čechoslováci, války a polní pošty 1878 - 1921

První světová válka, poválečný vývoj v Evropě a Češi

Rakousko-uherská polní pošta 1914 - 1918

Seznam úřadů rakousko-uherské polní pošty 1914-1918

Počátek rakousko-uherské polní pošty v srpnu 1914 I

Počátek rakousko-uherské polní pošty v srpnu 1914 II

Katalog známek rakousko-uherské polní pošty 1915 - 1918

Rakousko-uherská vojenská censura civilních zásilek během prv. svět. války

Seznam článků o cenzurách publ. britskou Civil Censorship Study Group

Zajímavé celistvosti z první svět. války

Propagandistické pohlednice všech zúčastněných států

Propagandistické pohlednice Německa

Pohlednice užívané čs. legionáři během první světové války

Rakousko-uherská polní pošta na konci války (říjen a listopad 1918)

Německé provincie v ČSR: Německé Čechy

Německé provincie v ČSR: Německá jižní Morava

Východní Slezsko 1918 - 1920

Katalog rakousko-uherského námořnictva 1914 - 1918

Katalog cenzurních razítek v Rakousko-Uhersku 1914 - 1918

Sekce polních pošt, ČR

Sekce polních a cenzurních pošt 1914 - 18, Rakousko

 Studijní skupina pro cenzuru pošt. zásilek, Velká Británie

  Vojenská poštovně-historická společnost, Velká Británie

 

 

 

Známka 10hal Hradčany použitá v den svého vydání - 18.12.1918 - jedná se o první čs. známku

Oddíl Hradčany

Hradčany jsou též názvem první čs. emise poštovních známek vydané brzy po vytvoření ČSR v prosinci 1918, která byla v platnosti v období 1918 - 1921.

Emise byla navržena známým českým malířem Alfonsem Muchou a patří mezi klasické známky Československa .

Typologie emise

Objev Náchodských meziarší dr. Wilsonem v roce 2002

Krádež Náchodských meziarší

Knihy o emisi Hradčany v češtině

Knihy o emisi Hradčany v angličtině

Ranné použití emise Hradčany v prosinci 1918

Sekce knihtiskových vydání čs. známek, ČR

Filatelistický klub Alfonse Muchy, ČR

 

 

 

Úspěch české známky v zahraničí

 

Americká společnost COROS sdružující sběratele náboženských témat na známkách ocenila svou letošní cenou pro nejlepší světovou známku s náboženským tématem aršík "Beuronské umění" vydaný Českou poštou s.p. v roce 1999.

Vyobrazení jedné z oceněných známek z tohoto aršíku přinášíme i my.

 

Společnost COROS byla založena roku 1943 jako námětová filatelistická společnost, která je součástí Světové unie sv. Gabriela .

Pravidelně vydává pro své členy zpravodaj

"The COROS Chronicle" .

Více informací o této společnosti můžete nalézt na jejích webových stránkách .

 

 

 

 

Umělecká galerie na českých známkách

 

Navštívili jste již všechny galerie vystavující díla českých a československých umělců ? Vlastníte všechny známé obrazy celosvětově uznávaných mistrů ? Ne ? Pak můžete oba tyto sny zrealizovat dvěma následujícími kroky :

 

Kéž by bylo možné zrealizovat všechny sny tak jednoduše !

 

 

 

Rytec J. Herčík na webu !

Díky péči syna rytce J. Herčíka můžeme nalézt webovou stránku s mnoha zajímavými informacemi o tomto rytci a s ukázkami nerealizovaných děl Mistra Herčíka .

www.parnas.cz

 

 

 

 

Co si myslí ženy o filatelii ?

Zajímavý příspěvek k tomtuto tématu najdete na stránkách www.infofila.cz , kde mladá dáma popisuje své zážitky z návštěvy pražské filatelistické burzy.

 

 

 

 

Polární filatelie

Druhá Byrdova výprava do Antarktidy

Pošta dopravená americkými ponorkami přes Severní pól

Polární filatelistická sekce, ČR

 

 

 

 

 

"Pivní Spitfire" - Spitfire F Mk. IX sloužící v roce 1944 u 132. perutě RAF k přepravě piva jednotkám bojujícím v Normandii

Oddíl druhá světová válka

 

Druhá světová válka byla v první řadě válkou mezi rozdílnými ideologiemi a politickými systémy: demokratickými (liberální ideologie) a totalitárními (národní socialismus a komunismus).

Její kořeny sahají až do první světové války (viz její oddíl na této stránce), ale ekonomická a politická situace vládnoucí ve 30. létech jí učinila zcela jinou.

Jejím výsledkem nebyla pouze porážka určitých států, ale také rozdělení světa mezi liberální a komunistické země a studená válka trvající od 40. do 80. let 20. století. Pozitivním výsledkem této války byly pokusy vytvořit mezinárodní politický systém založený na společných hodnotách prostřednictvím OSN či ekonomických organizací jako jsou Mezinárodní měnový fond případně pokus vytvořit jednotné území Evropy, který vyústil vznikem Evropské unie .

 

Nacistická okupace Rakouska 1938 (tzv. "Anschluss")

Československá polní pošta 1938

Československý pavilón na Světové výstavě v New Yorku 1939 + 1940

Československá exilová vláda a Aston Abbotts & Wingrave

Dokumenty o 2 SV

Chronologie 2 SV

Časový průběh 2 SV

Statistika 2 SV

Dokumenty týkající se 2 SV

Hlavní bojiště 2 SV

Bitva o Británii

Seznam něm. zajateckých táborů

Britské ponorky

Ponorkové základny ve Francii

Něm. ponorky - 1

Něm. ponorky – 2

Italské námořnictvo

Finské námořnictvo

Lodě 2 SV

Německé letectvo

Velitelství a jednotky RAF

Veteráni RAF

Seznam čs. letců v bitvě o Francii

Vítězství čs. letců v bitvě o Francii

Seznam čs. letců účastnících se bitvy o Británii

Vítězství čs. letců v bitvě o Británii

Tanky 2 SV

Stroje 2 SV

Cenzurní systémy pracující na území českých zemí 1938 - 1945

Seznam článků o cenzurách publ. britskou Civil Censorship Study Group

Polní pošty německé armády použité při okupraci Sudet v říjnu 1938 I

Polní pošty německé armády použité při okupraci Sudet v říjnu 1938 II

Polní pošty německé armády použité při okupraci Protektorátu 1939

Polní pošty německé armády nacházející se v českých zemích 1939 - 45

Polní pošty sovětské Rudé armády na území ČSR 1945

Polní pošty rumunské armády na území ČSR 1945

Polní pošty americké armády na území ČSR 1945 - 1946

Záhadné kódované telegramy americké armády z Československa ?

Britské polní pošty na území ČSR 1945 - 1946

Sekce polních pošt, ČR

Studijní skupina pro cenzuru pošt. zásilek, Velká Británie

  Vojenská poštovně-historická společnost, Velká Británie

 

 

 

 

 

Poštovní historie ČR

 

Návštěvníci z řad poštovních historiků by měli navštívit tuto excelentní webovou stránku připravenou předním českým poštovním historikem dr. Gebauerem.

Najdete zde např. čísla polních pošt z různých období naší historie. Jedná se o velmi zajímavou stránku:

Klikněte zde pro návštěvu poštovně-historické stránky dr. Gebauera !

 

 

 

Filatelistické slovníky !!!

 

Hledáte nějaké filatelistické slovíčko v angličtině, němčině, francouzštině nebo holandštině ? Klikněte zde a určitě ho najdete !

A což takhle filatelistický slovnik v češtině ? Pro ten klikněte zde a dostanete se na česko - anglicko - německo - francouzko - španělsko- maďarský slovník .

Víte, že existuje i slovenský filatelistický slovník ? Klikněte zde a dostanete se na stránku se slovensko - anglicko - německo - francouzko - španělským slovníkem .

 

 

 

Česká filatelistická literatura on-line!

 

Chcete vědět, jaké nové články vyšly v českém filatelistickém tisku či hledáte nějakou českou knihu o filatelii ?

 

 

 

Internetové filatelistické katalogy on - line !

 

Vzhledem ke snadné aktualizaci se stal Internet ideálním prostředkem pro publikování filatelistických katalogů.

Budete určitě překvapeni, kolik jich už existuje a je potěšující, že řada z nich se vztahuje k českým / československým známkám.

V této sekci najdete nejlepší z nich a sami zjistíte, kolik známkových zemí či fil. námětů má už svůj vlastní katalog !

 

 

 

 

Mnichovská filatelistická knihovna on - line !

Filatelistické oddělené městské knihovny v Mnichově (SRN) zpřístupnilo na Internetu databázi fil. literatury, kterou má ve svých fondech.

Systém se jmenuje WebOPAC a umožňuje vyhledávat jednotlivé knihy dle přání návštěvníka.

Jsme rádi, že informace o tomto systému byla poskytnuta jako první instituci v ČR právě této webové stránce .

 

VSTUP WebOPAC

 

 

 

 Filatelistické výstavy 1881 - 2000

Filatelistické výstavy odráží dobu svého konání, úroveň filatelie i kulturu příslušné země.

Pojďte se se mnou podívat po historii čs. výstav s ukázkami tehdejších celistvostí a seznamem mne známých akcí.

 

VSTUP VÝSTAVY 1881-2000

 

 

Pražský sběratelský veletrh Sběratel

 

Veletrh nabízí každému návštěvníkovi příležitost získat zajímavý materiál pro svou sbírku. Akce se účastňuje mnoho fil. společností i poštovních správ z Evropy i Zámoří.

Informace o tomto veletrhu najdete na webových stránkách veletrhu Sběratel v Praze .

 

¨

Organizovaná filatelie v ČR

 

Informace o organizované filatelii, nových výstavách či tvorbě exponátů najdete na webové stránce CZ-Filatelie na http://sweb.cz/cz-filatelie/Loga_vlajky/Cesky/cesky.htm

Zde najdete odkazy na české fil. výstavy plánované pro rok 2004

Žďár / Sázavou: http://sweb.cz/cz-filatelie/_Vystavy/2004%20Zdar%20propozice.htm

SCOUTFILEX : http://sweb.cz/cz-filatelie/_Vystavy/2004%20Scoutphilex.htm

EUROSPACE : http://sweb.cz/cz-filatelie/_Vystavy/2004%20EUROSPACE.htm .

Už se těšte na další výstavu BRNO 2005 ...

 

 

 

© OSTROPA 2003 Jihlava - All rights reserved ; ® Copyright trade mark

OSTROPA 2003

česko-německá výstava opět otevírá své brány !!!

Více informací najdete na webové stránce výstavy .

Jsem potěšen, že organizační výbor výstavy oficiálně odsouhlasil užívání loga výstavy na těchto webových stránkách.

 

 

 

 

 

Rakouská známka zobrazující státní znak použitá na českém území v den vzniku Československa - 28.10. 1918

Rakouský oddíl

Nejen valčík a káva, ale i poštovní známky tvoří nedílnou část obrazu Rakouska.

Tento předmět pak má Rakousko společný s Čechami, vždyť prvními poštovními známkami na území celého Československa byly známky rakouské (1850). Rakousko navíc vydalo i první novinové známky světa (1851) a první korespondenční lístky (1869).

Informace o Rakousku 1

Informace o Rakousku 2

Mapa Rakouska

Euro-Šilink-Kalkulačka

Poštovní lexikon Rakouska - vyhledávání obcí

Společnost pro poštovní historii Dolních Rakous

Vánoční pošta Ježíškov (Christkindl)

Informace o současných misích rakouské armády v cizině

Rakouská emise Znak 1916-1919 (I. díl)

Rakouská emise Znak 1916-1919 (II. díl)

Rakouské známky "Deutschösterreich" použité v ČSR 1919

Katalog rakouských známek do roku 1918

Katalog známek Lombardsko-Benátska do roku 1865

Rakouské pošty v Levantě, Krétě a Lichtenštejnsku

Rakouské pošty v cizině

Filatelistická dokumentace Anschlussu 1938

Katalog současných rakouských známek

Rakouská pošta

Česko-německý filatelistický slovník

Sekce Evropa, CZ

 

 

 

 

Uherská novinová známka přetištěná Československou poštou v roce 1919 na výplatní známku

Maďarský oddíl

Každý zná uherský salám a papriku, ale kdo ví něco o maďarské filatelii ? A přitom uherské známky byly platné na části území budoucího Československa v létech 1867 - 1919 a 1938 - 1945 , a proto bezesporu tvoří nedílnou součást čs. filatelie ... .

 

Informace o Maďarsku 1

Informace o Maďarsku 2

Česko - maďarský filatelistický slovník

Katalog uherských známek 1867 - 1918

Rarity a první uherská emise

Albové listy Uherska a Maďarska 1871 - 1965

Interfilaweb - fil. magazin v maďarštině

Sekce Evropa, CZ

Poštovní muzeum v Budapešti

Známkové muzeum v Budapešti

 

 

 

 

 

 

Český oddíl

 

 

 

 

 

Československá známka z roku 1928 zobrazující nejvyšší slovenské pohoří Vysoké Tatry

Slovenský oddíl

 

Slováci žili s Čechy dlouhá léta ve společném státě, slovenská filatelie představuje tedy přirozenou oblast zájmu českých sběratelů.

Slovenské i české známky současnosti mají mnoho společného, počínaje tiskárnou poštovních známek a konče jejich autory a rytci.

 

Informace o Slovensku

Slovenská pošta

Ocenění kvality "Slovak Gold" pro Slovenskou poštu

Vánoční pošta

Význam slova "pošta"

Poštovní zajímavosti

Historie pošty na území Slovenska

Poštovní muzeum SR

Zväz slovenských filatelistov

Fil. výstava NITRAFILA 2003

Výkladový fil. slovník ve slovenštině

Fil. burzy na Slovensku

Časopis Zberateľ

Katalog slovenských známek 1939 - 1945

Katalog slovenských známek po roce 1993

Filatelistická stránka 1: Filatelia Dwec.Org

Filatelistická stránka 2: UNOWORLD.NET

Filatelistická stránka 3: Filatelia iFree

 

 

 

Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain vydává Monografie o čs. známkách a poštovní historii

 

Od roku 1985 vydává CZECHOSLOVAK PHILATELIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN monografie o československých poštovních známkách a poštovní historii.

Informace o této fil. společnosti můžete najít na prezentaci uložené na této stránce či můžete navštívit přímo její vlastní stránku na adrese http://www.cpsgb.freeserve.co.uk .

Více informací o vydaných monografiích najdete zde !

 

 

 

 

 

FILATELIE & POLITOLOGIE :

netradiční kombinace

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká olympijská filatelie

Již od roku 1968 u nás existuje filatelistická sekce Olympsport zabývající se tématy sportu a Olympijských her na poštovních ceninách .

Více informací o této sekci najdete na její webové stránce !

Na této stránce najdete i aukci filatelistického materiálu s olympijskou tématikou .

Sekce Olympsport zároveň připravila informační materiál o fil. dokumentaci olympijských her v Salt Lake City 2002, který si můžete přečíst ZDE .

Sekce Olympsport Vám zároveň poskytne informace o

Mezinárodní výstavě Plock 2002 a česko-polské filatelistické soutěži, která se konala v jejím rámci .

 

 

 

 

 

První český internetový časopis "JAPHILA"

 

Internetový časopis JAPHILA je vydáván panem Janíkem (AIJP) od roku 1999. Díky tomu je prvním internetovým časopisem nejen v ČR, ale i celé východní Evropě.

Najdete zde články o různých tématech, recenze knih, odkazy na další fil. stránky atd. . Časopis je aktualizován denně, takže vždy zde najdete nové informace. Aby ho mohli číst opravu všichni, je vydáván v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

A ještě k tomu zde můžete podat svůj fil. inzerát !

Navštívili jste již JAPHILu ? Pokud ne, můžete tak učinit stisknutím tohoto tlačítka .

 

 

 

 

 

 

 

 

Čs. filatelie ve Skandinávii

 

Filatelistická stránka pana Hoffmanna ze Švédska

obsahující např.

Vlastnické a obchodní značky na čs. známkách

Životopisy českých/slovenských a zahraničních znalců čs. známek

Převodník katalog. čísel čs. známek pro POFIS, Scott a Michel

Článek o rozdílných velikostech čs. aršíku "Kde domov muj"

Smíšená čs. - švédská frankatura 1938

Námětová filatelistická stránka o Praze až z Dánska

Finská webová stránka pana Korhonena

Dánská společnost sběratelů čs. známek , DK

Sekce severských známkových zemí, CZ

Pracovní skupina Pri-Baltica, CZ

 

 

 

Mozaika zajímavých fil. stránek z celého světa

Filatelia de Europa Oriental 1850 - 1945

Katalog internetového filatelistického materiálu

Czechsum - stránka o československé filatelii

Zajímavá poštovně-historická stránka v angličtině

Filatelistické inzeráty a chyběnky

Historie pošty v Rožnově pod Radhoštěm

 

 

Na závěr

Máte již dost této webové stránky ? Žádný problém, můžete si najít jinou pomocí

Joe Luft´s Web Site .

 

 

Top