Make your own free website on Tripod.com

Společnost sběratelů knihtiskových vydání čs. známek

Society of Collectors of Czechoslovak Typography Issues

ArGe Tschechoslowakischen Buchdruckausgaben


 

Společnost byla založena roku 1986 jako jedna z filatelistických sekcí bývalého SČSF . Od roku 1990 pak změnila díky výraznému nárůstu počtu členů své jméno na společnost. V současné době jsme jedna ze společností tvořících Svaz českých filatelistů .

The Society was founded in 1986 as one of the philatelic section of previous Union of Czechoslovak Philately . Since 1990 the organization changed its name to the Society because of important increase of quantity of members . We are one of the societies creating the current Union of Czech Philatelists .

 

 

Naší členové pochází z ČR i Slovenska, ale máme mezi sebou i sběratele z jiných zemí, kteří se účastní činnosti naší společnosti. Každý rok organizujeme 2 členská setkání spojená s burzou materiálu, přednáškami a diskusemi.

Our members come from the Czech Republic as well as from Slovak Republic, but there are collectors from another countries, which participate in our activity as well. We prepare every year two meetings for our members with bourse of philatelic material, lectures and discussions .

 

Cílem naší činnosti je studium všech československých známek tištěných knihtiskem, které patří mezi naše klasické známky. Jsme zaměřeni na následující emise :

The goal of the society is to study all Czechoslovak stamps printed by typography, which belongs to classic Czechoslovak stamps . We are focused on following issues :

 

Pro naše členy také vydávámě ZPRAVODAJ, který obsahuje články s nejnovějšími objevy našich členů, informace o poštovním užití předmětných emisí, informace o padělcích, tiskových deskách, deskových vadách, typech a o mnohém dalším.

For our members we publish a bulletin ZPRAVODAJ. It contains articles with newest discoveries of our members, information about usage of the stamp issues on covers, information about forgeries, printing plates, plate varieties, types and many others.

 

Naši nejzkušenější členové jsoun dále autory studií vydávaných naší společností . Studie jsou obyčejně zaměřeny na jednotlivé známky, o nichž pojednávají na velmi podrobné úrovni. ZDE najdete seznam všech dosud vydaných studií .

Our most experienced members are authors of Study Handbooks published by our Society. The handbooks are usualy focued at one stamp and they deal with the stamp on very detailed level. HERE you will find a list of until now published studies .

 

TĚŠÍME SE, ŽE VÁS PŘIVÍTÁME MEZI NAŠIMI ČLENY !

WE WILL BE PLEASED TO INVITE YOU AMONG OUR MEMBERS !

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte

pana Jindřicha Látala, Mařatkova 916, 142 00 Praha 4

 

For more detailed information please contact

Mr. Jindřich Látal, Mařatkova 916, CZ - 142 00 Praha 4