Make your own free website on Tripod.com

Příručky vydané Společností sběratelů knihtiskových vydání čs. známek

Handbooks publ. by Society of Collectors of Czechoslovak Typography Issues

 

Poř. č.

No.

Název příručky

Title of the Handbook

Cena v Kč

Price in CZK

1 Osvobozená republika 185 hal viz / see no.18
2 Hradčany 10 hal zelená 25,-
3 Osvobozená republika 50 hal červená 10,-
4 Hradčany 120 hal 20,-
5 Hradčany - poznatky o V. kresbě 10,-
6 Hradčany 3 hal 25,-
7 Osvobozená republika 185 hal viz / see no.18
8 Hradčany 75 hal 20,-
9 Hradčany 500 hal 20,-
10 Osvobozená republika 60 hal - I. část 15,-
11 Osvobozená republika 60 hal - II. část 15,-
12 Osvobozená republika 60 hal - III. část 15,-
13 Hradčany 20 hal červená 20,-
14 TGM 1920 - 120 hal 15,-
15 Hradčany 400 hal 25,-
16 Holubice 5 hal - I. část 40,-
17 Holubice 5 hal - II. část 45,-
18 Osvobozená republika 185 hal - nové vydání 40,-
19 Hradčany - ST spirál 30,-
20 Hradčany 15 hal : 1. + 2. tisková deska (TD) 15,-
21 Hradčany 25 hal : 1. + 2. tisková deska (TD) 40,-
22 Hradčany 25 hal : 3. + 4. tisková deska (TD) 40,-
23 Holubice 10 hal zelená 20,-
24 Osvobozená republika 30 hal. 50,-
25 Osvobozená republika 250 hal. 40,-
26 Hradčany 1000 hal - TD 30,-
27 Holubice 25 hal - II. typ 40,-
28 Hradčany 5 hal sv. zel. - 1. + 2. tisková deska 50,-
29 Osvobozená republika 150 hal 30,-
30 Holubice sešitková vydání (5+10+20 hal) 30,-
31 Doplatní 10 hal olivová 40,-
32 Hradčany 5 hal - 1. - 4. TD 50,-
33 Hradčany 300 hal 50,-
34 Hradčany 25 hal - 1. + 2. tisková deska (TD) 60,-
35 Holubice 5 hal 40,-
36 Hradčany 30 hal - 1. + 2. tisková deska (TD) 60,-
37 Legionářské 15 hal 50,-
38 Osvobozená republika 40 hal. - I. typ 60,-
39 Hradčany 60 hal 60,-
40 Hradčany 100 hal 60,-
41 Hradčany 200 hal 60,-
42 Hradčany 80 hal 65,-

 

Důležité upozornění :

Výše uvedené ceny neobsahují balné ani poštovné, tyto náklady se k nim připočítávají !

Všechny knihy jsou psány v českém jazyce !

Informace o anglických překladech některých z výše uvedených knih najdete na webové stránce www.knihtisk.com

 

Important Notice :

Above mentioned prices don´t include costs of postage and shipping, the costs should be added to the above prices !

All books have been written in Czech language !

Information about English translations of above mentioned books you can find on the website www.knihtisk.com

 

 


 

V případě Vašeho zájmu o výše uvedené studie, prosím, kontaktujte

pana Jindřicha Látala, Mařatkova 916, 142 00 Praha 4

 

In case of your interest for above mentioned study handbooks please contact

Mr. Jindřich Látal, Mařatkova 916, CZ - 142 00 Praha 4