Make your own free website on Tripod.com

Výstavní aršíky vydané v létech 1939 a 1940 na podporu čs. účasti

na Světové výstavě v New Yorku

 

Mnoho sběratelů zná tyto výstavní aršíky, ale pouze několik málo z nich zná jejich historii. V době jejich vydání byly tyto v Protektorátě a na Slovensku zakázány, jelikož oslavovaly Československo a tento stát měl být dle předsdtav nacistů zapomenut. Po roce 1945 nebylo jejich sbírání příliš rozšířeno, jelikož sběratelé byli ovlivněni fil. časopisy píšící, že se jedná o soukromé vydání určené pouze k vytahání peněz z kapes běžných sběratelů. A po Vítězném únoru 1948 byla jejich pouhá existence jedním z nejlépe střežených tajemství, protože byly spojovány s osobami, ke kterým zaujímal nový ražim nepřátelský vztah .

Na druhé straně existují sběratelé zajímající se o tento materiál říkající, že tyto aršíky byly vydány, aby podpořili správnou věc, tj. prezentaci tehdy již okupovaného Československa, a že jejich vydání bylo schváleno čs. exilovými úřady. Krátce, někdo je miluje a jiný nenávidí !

Abyste se více seznámili s těmito aršíky, najdete zde několik textů vztahujících se k nim. Vznik této prezentace byl "zaviněn" mým holandským přítelem Eckartem Dissenem, který napsal zajímavou knihu " The Issues of Czechoslovakia for 1939/1940 New York´s World Fair" .

Nechtěl bych z této prezentace dělat jediný zdroj informací o tomto vydání a měnit názory kohokoliv na jejich regulérnost či neregulérnost. Konečné rozhodnutí o jejich přijatelnosti si musí udělat každý sám. Ať se Vám líbí následující procházka !

 

Zpátky do historie – vzpomínky mladého muže

Recenze knihy pana Dissena

Co věděli Američané o Československu v roce 1939 ?

Čs. účast na světové výstavě New York 1939 - 1940