Make your own free website on Tripod.com

Právě se nacházíte na stránce Philately.Webpark.Cz


Bibliografie fil. zpravodajů vydávaných na území

České republiky po 1. 1. 2001

autor : Lubor Kunc


Návod k použití :

Zpravodaje jsou rozděleny na teritoriální, námětové, poštovně-historické a ostatní.

Pod ostatními se rozumí zpravodaje vydávané kluby filatelistů, některými komisemi SČSF či zpravodaje nezařaditelné do prvních třech skupin.

Zpravodaje jsou vždy řazeny abecedně podle svého posledního platného názvu . Informace o každém z nich obsahuje následující údaje :

Název titulu , předcházející názvy
1. Místo vydání
2. Vydavatel,
3. Redaktor
4. Období vydávání , datum vydání 1. čísla I. ročníku, počet čísel v ročníku, způsob vydávání, formát zpravodaje, počet dosud vydaných zpravodajů atd.
5. Údaje o předcházejícím nebo následujícím periodiku, zajímavosti ...

Datem, ke kterému jsou všechny údaje vztahovány, je 1.7. 2002 .

To je na počátek vše, naše procházka po historii zpravodajů v ČR může začít ....

 

Lubor Kunc

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek mne můžete kontaktovat e-mailem .

 


I. Teritorialní zpravodaje :

 

 

II. Námětové zpravodaje :

Skautfila

 

 

III. Poštovně - historické zpravodaje

Polní pošty

 

IV. Ostatní zpravodaje

 

Zde uváděné zpravodaje klubů filatelistů jsou pouze ukázkami z nepřeberného množství existujících zpravodajů, jejichž množství dosahuje stovek různých časopisů !

 


 

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kdo mi pomohli se sestavením tohoto seznamu, bez jejich pomoci by toto dílo nemohlo nikdy vzniknout . L. K.

Můj dík patří těmto spolupracovníkům


K o n e c

 

Verze ze dne 1. července 2002

 

 

Důležité upozornění :

Tato bibliografie či její část nesmí být publikována, přetiskována či převáděna do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora !

 

Vaše dotazy či připomínky autorovi bibliografie můžete zaslat přímo na jeho e-mail