Make your own free website on Tripod.com

Právě se nacházíte na stránce Philately.Webpark.Cz


Bibliografie fil. zpravodajů vydávaných na území

České republiky

autor : Lubor Kunc


Návod k použití :

Zpravodaje jsou rozděleny na teritoriální, námětové, poštovně-historické a ostatní.

Pod ostatními se rozumí zpravodaje vydávané kluby filatelistů, některými komisemi SČSF či zpravodaje nezařaditelné do prvních třech skupin.

Zpravodaje jsou vždy řazeny abecedně podle svého posledního platného názvu . Informace o každém z nich obsahuje následující údaje :

Název titulu , předcházející názvy
1. Místo vydání
2. Vydavatel,
3. Redaktor
4. Období vydávání , datum vydání 1. čísla I. ročníku, počet čísel v ročníku, způsob vydávání, formát zpravodaje, počet dosud vydaných zpravodajů atd.
5. Údaje o předcházejícím nebo následujícím periodiku, zajímavosti ...

Datem, ke kterému jsou všechny údaje vztahovány, je 31. prosinec 2000 .

To je na počátek vše, naše procházka po historii zpravodajů v ČR může začít ....

 

Lubor Kunc

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek mne můžete kontaktovat e-mailem .

 


I. Teritorialní zpravodaje :

 

Bulletin Společnosti teritoriální filatelie SČF

 

 

Geografilatelie zpravodaj

 

Informace sekce známkových zemí Ruska (od roku 1992)

v létech 1990 - 1991 vydáván pod názvem Informace sekce Rusko a SSSR

v létech 1972 - 1989 vydáván pod názvem Informace sekce SSSR

v létech 1968 - 1971 vydáván pod názvem Informace

 

Specialista / The Specialist

 

Syrena (1981 - dodnes)

 • 1. Karviná (1981 - dodnes)
 • 2. KV SČF Ostrava (1981 - 1991) ; KF 07-14 (1991 - 1992) ; Klub polské známky v ČR a SR (1993 - dodnes) ;
 • na jeho vydávání spolupracují i KF Bielsko Biala, Laziska Gorne a Krakov (Polsko)
 • 3. Ing. J. Král (1981 - dodnes)
 • 4. 1981 - dodnes ; první číslo vyšlo v květnu 1981 ; čísla 1 - 12 vyšla ve formátu A4, ostatní
 • pak ve formátu A5 ; původně zpravodaj obsahoval 22, dnes činí 32 stran ; dosud vydáno
 • 117 čísel ; název zpravodaje pochází od pana dr. Pavola Hallona ;
 • emblém zpravodaje vytvořil pan Helmut Horzombek a později upravil pan Jiří Halama ;
 • 5. Zpravodaj Syrena byl vyznamnenán Polským filatelistickým svazem Medailí za rozvoj polské filatelistické literatury v létech 1989 a 1999 a roku 1993 obdržel od stejné organizace Zlatý odznak za rozvoj polské filatelie.
 • Zpravodaj Syreny take obdrzel na celostatni vystave v Rybiku (Polsko) roku 1997 velkou stříbrnou medaili a na mezinárodní výstavě v Swietochlowicích (Polsko) v roce 2000 pozlacenou medaili ;
 • Předchůdcem časopisu Syreny byl Zpravodaj Polské sekce při SČF (viz)
 • internetová prezentace sekce
 •  

  TERRA

   

  Zámoří - zpravodaj skupin Britského společenství národů a Afroasie

   

  Zpravodaj Polské sekce při SČF (1976-1977)

   

  Zpravodaj sekce balkánských známkových zemí STF SČF (1993 – 1996)

  Balkán, zpravodaj sekce balkánských známkových zemí (1991 – 1992)

  Zpravodaj sekce balkánských známkových zemí STF SČF (1990)

  Zpravodaj sekce BLR a OS BZZ při TK SČF (1985 – 1989)

  Zpravodaj sekce balkánských států při TK SČSF (1982 – 1984)

  1. Praha
  2. Sekce sběratelů balkánských států při TK SČSF (1982 – 1984) ; Sekce BLR a OS balkánských známkových zemí při TK SČSF (1985 – 1989) ; Sekce balkánských známkových zemí STF SČF (1990 – 1996)
  3. J. Nekvasil (č. 1 – 12) ; J.Nekvasil, RNDr. M.Horák, RNDR. et MUDr. P. Jarolím (č. 13 – 19); ing. H.Ondrášek, J. Louda, PhMr. V.Beneš (č. 20 – 39) ; I.Tošev, J.Louda, ing.F.Hutyra (č.40 – 42) ; vedení sekce (č.43/1995 - č.1/96)
  4. 1982 – 1996 ; 1. číslo vyšlo v červnu 1982, ročně vydáno 1 – 4 čísla ; formát A5 ; celkem vydáno 46 čísel
  5. Předchůdcem byl Zpravodaj sekce BLR (viz) ; zpravodaj byl nahrazen zpravodajem TERRA (viz) .

   

  Zpravodaj sekce BLR

  1. Praha
  2. Sekce BLR
  3. ???
  4. 1976 – 1981 ; formát A4, celkem vydáno 6 čísel
  5. ---

   

  Zpravodaj sekce Kuby a Latinské Ameriky

   

  Zpravodaj sekce německých známkových zemí (19?? - 1993)

  v létech 1967-19?? vydáván pod názvem Zpravodaj sekce NDR

   

  Zpravodaj sekce německých a románských známkových zemí

   

  Zpravodaj sekce předchůdců a předběžných čs. známek (1986 - 1989)

  v létech 1983 - 1986 vydáván Zpravodaj sekce předchůdci čs. poštovních známek

   

  Zpravodaj sekce Rakousko

   

  Zpravodaj sekce románských známkových zemí

   

  Zpravodaj sekce Severských známkových zemí (od roku 1989)

  v létech 1984 - 1988 vydáván pod názvem Zpravodaj pracovní skupiny severských známkových zemí

   

   

  Zpravodaj sekce USA - OSN Společnosti teritoriální filatelie SČF (od čísla 12/ 1994)

  v létech 1991 - 1994 vydáván pod názevem Zpravodaj sekce USA - OSN Společnosti teritoriální filatelie SČSF (čísla 6 - 11)

  v létech 1989 - 1990 vydáván pod názevem Zpravodaj sekce Zámoří (čísla 1- 5)

   

  Zpravodaj skupiny Britského společenství národů (1991 - 1993)

  v roce 1990 vydáván pod názvem Zpravodaj sekce Britského společenství národů

  v létech 1985 - 1989 vydáván pod názvem Zpravodaj - skupina klasické britské známky

   

  Zpravodaj Společnosti sběratelů knihtiskových vydání čs. známek (1990 - dosud)

  v létech 1987 - 1990 vydáván pod názvem Informátor

   

   

  II. Námětové zpravodaje :

   

  Doprava ve filatelii

   

   

  Esperanto zpravodaj / Informilo Esperanto (1983 - 199?)

  v létech 1969 - 1979 a 1982 vydáván pod názvem Zpravodaj sekce Esperanto / Informilo Esperanto

   

  Filatarsie bulletin odborné společnosti SČSF sběratelů a přátel umění poštovní užité grafiky (od ledna 1991)

  v roce 1990 vydáván pod názvem Filatarsie zpravodaj sběratelů a přátel poštovní užité grafiky

   

  Geologie, hornictví, chemie (1976 - 1989? )

  v roce 1975 vydáván také pod názvem Zpravodaj námětových skupin Geologie a Chemie

   

  Heraldika

   

  Historie

   

  KOSMOS - informační bulletin sekce Kosmos (od roku 1995 dosud)

  v létech 1980 - 1989 vydáván pod názvem KOSMOS - zpravodaj námětové sekce Vesmír a kosmonautika při komisi námětové filatelie SČSF ;

  v létech 1974 - 1979 vydáván pod názvem KOSMOS - neperiodický zpravodaj pro vnitřní potřebu námětové skupiny Vesmír a kosmonautika ZSF ;

  v létech 1971 - 1973 vydáván pod názvem KOSMOS - neperiodický zpravodaj motivové skupiny pro vesmír a kosmonautiku ;

   

  Lenin

   

  Motorová vozidla a poštovní známka (1977 )

  v létech 1970 - 1973 a 1976 vydáván pod jménem Autofila

   

  Námětový zpravodaj Bohemika (od roku 1994)

  v létech 1969 - 1993 vydáván pod názvem Bohemoslovenika

   

  Novodobé politické dějiny ( 1979 - 1989?)

  v létech 1976 - 1978 vydáván pod názvem Socialistické Československo

   

  OLYMPSPORT

  do roku 1987 byl název zpravodaje psán OLYMP-SPORT či OLYMP SPORT

   

  Polární zpravodaj

   

  Temafórum

   

  Výtvarné umění a poštovní známka

   

  Významné osobnosti

   

  Zpravodaj námětové pracovní skupiny Geologie a námětové skupiny Chemie- ropa (1973, č. 4 - 1974, č. 4)

  v létech 1972 a 1973 vydáván také pod názvem Zpravodaj námětové pracovní skupiny Geologie (č. 1 -3)

   

  Zpravodaj námětové sekce FAUNA - FLÓRA (1980 - ?)

  v létech 1971 a 1973 - 1976 vydáván pod názevem Fauna a flóra

   

  Zpravodaj námětové sekce Požární ochrana ve filatelii (1995 - 1998 a 2000)

  Zpravodaj sekce Požární ochrana (1993 -1994)

  Požiarna ochrana vo filatelii (1985 - 1992)

  Požiarofilia - spravodaj námětovej sekce (1981-1984)

   

  Zpravodaj námětové skupiny Chemie a ropa (1971, č. 1-3 a 1972, č. 7-8)

  v létech 1971 - 1972 vydáván také pod názvem Zpravodaj námětové skupiny Chemie, ropa a geologie (1971 - 1972, č. 4-6)

   

  Železnice

   

   

  III. Poštovně - historické zpravodaje

   

  AERO ZPRAVODAJ

   

  Celiny - zpravodaj společnosti sběratelů celin při SČF (od roku 1993)

  v létech 1991 - 1992 vydáván pod názvem Celiny - zpravodaj společnosti sběratelů celin při SČSF

  v létech 1989 - 1990 vydáván pod názvem Celiny - komise celin při SČSF

   

  Informace pro členy Českomoravské společnosti pro poštovní historii pro region východních Čech a jejich přátele

   

  Informátor

   

  Informátor Krajské skupiny PHC

   

  Jihočeský zpravodaj poštovní historie (1989-1991)

  v létech 1978 - 1988 vydáván pod názvem Jihočeský zpravodaj poštovní historie a celin SČF

  v roce 1977 vydáván pod názvem Jihočeský zpravodaj

   

  Jihomoravský zpravodaj PHC

   

  Kurýr

   

  Materiály HP (Materiály k historii poštovnictví)

   

  Mechanizace a automatizace pošty

   

  MOFIZ, Mostecký filatelistický zpravodaj (1981-87?)

  v roce 1980 vydáván pod názvem Výstavní informátor

  v létech 1979-1980 vydáván pod názvem Informátor

   

  Nové poštovny

   

  Perfiny

   

  Polní pošty

   

  Postilión

   

  Poštovní historie

   

  Poštovní nálepky (od č. 1/91)

  v létech 1987 - 1990 vydáván pod názvem APZ (= Adjustace poštovních zásilek ; 1/87 - 16/90)

  v roce 1986 vyšla pak místo Zpravodaje 3 bulletinu ke 100 výročí vydání R nálepek (Bulletin výstavy „Pošta a doporučený dopis Praha 1986“

  v létech 1980 - 1986 vydáván pod názvem Doporučené celistvosti a R nálepky (1/80 - 1/86)

  v létech 1978 - 1979 vydáván pod názvem R nálepky (2/78 - 5-6/79)

  v lednu 1978 vydáván pod názvem „Hledáme název“ (1/78)

   

  Poštovní střediska

   

  Poštovny

   

  Pražský aerofilatelista

   

   

  Severočeský zpravodaj PH + A (1989 ; č. 33/34 a 35/36)

  v létech 1987 – 1988 vydáván pod názvem Severočeský zpravodaj (č. 25/26 a 27/28)

  v  roce 1987 vydáván pod názvem Severočeský zpravodaj PH + A (1987; č. 23/24)

   

  Středočeský zpravodaj PH (č. 80/1986 - č. 152/1993)

  v odbobí 1984 – 1986 vydáván pod jménem Středočeský zpravodaj PHC (č. 64/1984 - č. 79/1986)

  v období 1977 - 1984 vydáván pod jménem Středočeský zpravodaj Poštovní historie a celiny (č. 1/1977 - č. 63/1984)

   

  Výplatní otisky / Meter Stamps

   

  Zpravodaj celiny SČSF - teritoriální komise

   

  Zpravodaj Komise poštovní historie a celin SČF

   

  Zpravodaj Komise specialisovaných oborů SČF

   

  Zpravodaj sběratelů příležitostných a propagačních razítek

   

  Zpravodaj sekce čs. celin komise čs. známky

   

  Zpravodaj Společnosti pro poštovnictví v Českých zemích 1938- 1945

   

  Zprávy PHaC

   

  Zpravodaj západočeských filatelistů (č. 48/1990 - č. 51/1991)

  v létech 1987 - 1990 vydáván pod názvem Západočeský zpravodaj skupin Poštovní historie a Aerofilatelie (č. 28/1987 - č. 47/1990)

  v létech 1982 - 1987 vydáván pod názvem Západočeský zpravodaj skupiny poštovní historie a celin (č. 1/1982 - č. 27/1987)

   

  Zprávy

   

   

  IV. Ostatní zpravodaje

   

  Zde uváděné zpravodaje klubů filatelistů jsou pouze ukázkami z nepřeberného množství existujících zpravodajů, jejichž množství dosahuje stovek různých časopisů !

   

  Českobrodský fil. zpravodaj

   

  Členský zpravodaj KF Slovan 00-6

   

  Informace SČF

   

  Informátor

   

  Jihomoravský kurýr mládeže

   

  Jihomoravský zpravodaj výstavní skupiny

   

  Zpravodaj KF Alfonse Muchy 06-22

   

  Zpravodaj KF 00 - 10

   

  Zpravodaj Sekce jurymanů Komise teritoriální filatelie SČSF


   

  Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kdo mi pomohli se sestavením tohoto seznamu, bez jejich pomoci by toto dílo nemohlo nikdy vzniknout . L. K.

  Můj dík patří těmto spolupracovníkům


  K o n e c

   

  Verze ze dne 10. listopadu 2002

   

   

  Důležité upozornění :

  Tato bibliografie či její část nesmí být publikována, přetiskována či převáděna do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora !

   

  Vaše dotazy či připomínky autorovi bibliografie můžete zaslat přímo na jeho e-mail