Make your own free website on Tripod.com

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kdo mi pomohli se sestavením tohoto seznamu, bez jejich pomoci by toto dílo nemohlo nikdy vzniknout . L. K.

Můj dík patří těmto spolupracovníkům

(v abecedním pořadí) :

 

I would like to use the opportunity to express my thanks to everyone, who has helped me with compilation of the Bibliography, without assistance of the bellow persons the work could never be realized . L. K.

My „Thanks“ belongs to following coleagues

(in alphabetical order) :

 

Ing. Miroslav Bělina, Kladno

PhMr. Vladislav Beneš, Vysoké Mýto

Antonín Boháček, Praha

Jiří Borusík, Teplice

Julius Cacka, Praha

PhDr. František Crha, Praha

Ing. Antonín Černý, Pelhřimov

Ing. V. Feldmann, České Budějovice

Ing. Miloslav Fencl, Pardubice

Dr. P. Gebauer, Brno

Vladislav Hasala, Strážnice

Karel Holoubek, Hradec Králové

Mgr. Ivana Hrdá, Czech Postal Museum, Praha

Josef Jendřišák, Český Těšín

Ing. Jan Junk, Kladno

Zdeněk Kosatík, Boskovice

Ing. Jiří Král, Karviná - Frýštát

Ing. E. Krameš, Praha

Mgr. M. Langhammer, Praha

George Lowin, New York City, USA

Ing. Zdeněk Moliš, DrSc., Praha

JUDr. Jindřich Musil, Praha

RNDr. Z. Okáč, Brno

Ing. Hynek Ondrášek, Praha

Richard Palaschak, Chantilly, VA, USA

Ing. Svatopluk Petr, Ostrava

Ing. Jaroslav Petrásek, Český Brod

Ing. Michal Příkazský, Brno

Ing. Jaroslav Punčochář, Brno

Doc. Ing. Miloslav Rotport, Praha

Ing. Jaroslav Rubišar, Bohuňovice

Ing. Milan Schovánek, Praha

Jan Starec, Praha

Václav Stašek, Aš

Ing. Josef Sůva, Praha

D. Schiller, Ostrava

RNDr. Karel Špaček, Zámělič

Ing. Jan Štekrt, Praha

Vladimír Šulc, Praha

RNDr. Zdeněk Töpfer, Mladá Boleslav

Ivan Tvrdý, Hlohovec, Slovensko

Vladimír Zedník, Praha