Sekce KOSMOS

Tschechische ArGe KOSMOS

Czech Philatelic Section COSMOS


 

Sekce KOSMOS byla založena roku 1971 v Praze, čož z ní činí jednu z nejstarších kosmo- filatelistických společností světa. Cíle její činnosti jsou následující :

The philatelic section "KOSMOS" was founded in Prague in 1971, which makes the section one of the oldest cosmo-philatelic societies worldwide. The goals of activity of the society are as follows :

Die ArGe KOSMOS wurde in Prag im Jahre 1971 gegründet, was sie einer der ältesten Kosmosarbeitsgemeinschaften der Welt macht . Die Arbeitsziele der ArGe sind folgende :

 

Členové sekce KOSMOS připravili dvě filatelistické výstavy KOSMOS 96 a KOSMOS 99, přičemž výstavy KOSMOS 99 se účastnili i zahraniční sběratelé .

The members of the KOSMOS section prepared two philatelic exhibitions KOSMOS 96 and KOSMOS 99, KOSMOS 99 was exhibition with international participation of cosmic collectors.

Die ArGe KOSMOS Mitglieder haben zwei Briefmarkenausstellungen KOSMOS 96 und KOSMOS 99 organisiert. In der Ausstellung KOSMOS 99 haben auch die ausländischen Aussteller teilgenommen .

 

Členské schůzey se konají pravidelně každou poslední sobotu v měsíci v Pražském planetariu

v Královské oboře ( Praha 7 ) od 13:00 hod. .

The meeting point of the members are the regulary meeting held every last Saturday of the month in Prague Astronomical Observatory v Královské oboře ( (Planetárium, Královská obora, Prague 7 ) from 1:00 pm .

at 1:00 p.m. .

Der Treffpunkt der ArGe Mitglieder ist Prager Planetarium v Královské oboře ( (Planetárium, Královská obora, 7. Bezirk ) od 13:00 hod. .

, wo am jeden letzten Samstag des Monates um 13:00 Uhr ein Mitgliedstreffen stattfindet .

 

Důležitou součástí činnosti sekce je vydávání zpravodaje KOSMOS a mnoha knižních publikací. Zpravodaj KOSMOS byl prvně vydán již v roce 1971 a od té doby se vypracoval na prestižní periodikum. Na specializované výstavě GARCHINGER WELTRAUM-TAGE 1997 obdržel pozlacenou medaili .

Very important part of society´s activity has been created by issuing of journal KOSMOS as well as many books on the theme. The Journal KOSMOS was published first time in 1971. It is very prestigious journal receiving at the Cosmic Stamp Show GARCHINGER WELTRAUM-TAGE 1997 the Vermeil Award .

Sehr wichtige Teil der ArGe Tätigkeit ist durch Ausgabe der Zeitschift KOSMOS sowie von vielden Büchern gebildet. Die Zeitschrift war erstes Mal im Jahre 1971 ausgegeben. Heute handelt sich um einer der Prestigezeitschriften der Welt, die auf der Kosmosbriefmarkenausstellung GARCHINGER WELTRAUM-TAGE 1997 eine Vermeil Medaille bekommte .

 

Sekce KOSMOS vydala následující knižní publikace :

The secion COSMOS has published following books :

Die ArGe KOSMOS hat die folgenden Bücher ausgegeben :

Rok

Year

Jahr

Titul knihy

Title of the Book

Buchtitel

Poznámka

Note

Notiz

1995

Účastníci pilotovaných programů USA a SSSR/Ruska

vyprodáno sold out ausverkauft

1995 1998

Člověk v kosmu

---

1996

Základní materiály FIP k problematice tématických a astrofilatelistických exponátů

vyprodáno sold out ausverkauft

1997

Příprava letů člověka do kosmu

vyprodáno sold out ausverkauft

1998

Přehled kosmických pilotovaných programů USA a SSSR/Ruska

vyprodáno sold out ausverkauft

1998

Výzkum vesmíru v zrdcadle čs. filatelistické tvorby / Weltallerforschung im Spiegel der tschoslowakischen Briefmarkenschaffen

česko-německy Tschechisch-Deutsch Czech-German

 

Více informací o činnosti sekce získáte od :

Mehr Information über die ArGe bekommen Sie von :

More information about the section you can receive from :

Mr. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 10

tel. / phone no. 00420/2/ 249 00 120

fax / facsimile 00420/2/ 249 00 155

e-mail : julius@atlas.cz

 

Sekce KOSMOS *** ArGe KOSMOS *** COSMOS Section

 

Do you know that former Czechoslovakia was the third country of the world (after Soviet Union and USA) sending a man to the Space ?

Haben Sie gewusst, dass die eh. Tschechoslowakei drittes Land der Welt (nach UdSSR und USA) ist , das einen Kosmonaut in den Weltraum ausgesendet hat ?