Českomoravská společnost pro poštovní historii

Bohemian and Moravian Society for Postal History

Böhmisch-Mährische Gesellschaft für Postgeschichte

 

 

Vítejte na stránce Českomoravské společnosti poštovní historie !!!

Welcome to the website of Bohemian and Moravian Society for Postal History !!!

Willkommen Sie auf der Webseite der Böhmisch-Mährischen Gesellschaft für Postgeschichte !!!

 

Naše společnost sdružuje filatelisty - sběratele poštovní historie, kteří se snaží dokumentovat historii poštovnictví, dokladovat historické události pomocí poštovních dokladů, zkoumají poštovní razítka, doklady prošlé polními či dopravené vlakovými poštami a další materiály vztahující se k poštovní historii .

 

Zde Vám nabízíme podrobnější informace o naší společnosti.

Here you can find more information about our Society.

Hier können Sie mehr Informationen über uns finden.

 


 

Naše společnost vydává již radu let zpravodaj Postilión, který je zasílán 4 x ročně členům naší společnosti zdarma. Každé číslo obsahuje řadu materiálů týkajících automatizace poštovního provozu, poštoven, polních pošt, poštovní historie i historie obecně .

 

Obsah aktuálního čísla najdete zde !

Můžete navštívit také archiv starších čísel tohoto časopisu.

 

Click here to see content of recent issue of our Postilion bulletin !

Click here to visit archive of old issues of the bulletin .

 

Hier finden Sie den Inhalt der letzten Ausgabe unseres Rundschreibens !

Sie können hier das Archiv der älteren Ausgaben besuchen

 


 

KLUBOVÉ ZPRÁVY NAJDETE ZDE !!!

 


 

Ačkoliv se naši členové zabývají zejména poštovní historií České republiky a Československa, zajímáme se i o poštovnictví a historii jiných států.

 

Odkazy na zajímavé poštovně-historické stránky Vám nabízíme zde

For links to interesting postal history web sites click here

Links zu interess. postgeschichtlichen Webseiten finden Sie hier

 


 

Vaše dotazy či připomínky můžete směřovat na e-mail naší společnosti

či pana Kunce, webmastera této stránky .

 

Please send your questions and comments to our Society´s e-mail box

or to Mr. Kunc, webmaster of this web site .

 

Ihre Fragen und Anfragen können Sie an E-Mail unserer Gesellschaft

oder an Herrn Kunc, Webmaster, richten .