Make your own free website on Tripod.com

Právě se nacházíte na stránce Philately.Webpark.Cz

 

 

 

Filatelistické výstavy na území Československa v období

od 19. stol. do roku 1992

 

Filatelistické výstavy na území České republiky v létech 1993 – 2000

 

 


 

 

Filatelistické výstavy jsou nedílnou součástí filatelistického života.  Hrály však tuto roli vždy ?

Jaká byla vlastně historie fil. výstav ? A kolik fil. výstav se v minulosti vlastně uskutečnilo ?

Takovéto otázky mne napadaly, ale odpovědi na ně ne a ne nalézt, tak jsem se nakonec rozhodl zahájit pátrání po filatelistických výstavách na území Československa .

 

Začal jsem v 19. století, kdy vznikly poštovní známky i filatelie. První výstavy v Rakousko-Uhersku se konaly ve Vídni . Tyto výstavní akce tvoří prolog k výstavám konaným na území Československa, vždyť  se jich účastnili i vystavovatelé z našich zemí  a získávali na nich své zkušenosti.

V klasickém období (1881 – 1918) bylo pořádáno malé množství fil. výstav, řídký nebyl ani případ, kdy se fil. exponáty účastnili všeobecných výstav a vytvářely na nich tzv. „oddíly poštovnictví“ .

 

Po rozpadu Rakousko-Uherska byl v prvních létech fil. život zdánlivě v pozadí, důležitější byly otázky státního uspořádání, hospodářství a mezinárodních vztahů, které řešil tehdy vzniklý stát. Avšak již v této době vznikaly zárodky budoucí expanze filatelie v ČSR .

První emise Hradčany přitáhla pozornost všeho obyvatelstva vč.  nefilatelistů k poštovním známkám . Československá republika měla také oproti býv. monarchii velmi liberální přístup k zakládání různých společenských organizací, což podnítilo živelné zakládání fil. klubů po celém území státu ve 20. a 30. létech.

První výstavy na území Čech a Moravy byly zorganizovány ve 20. létech, na Slovensku pak ve 30. létech.

 

Poslední vlašťovkou svobodné filatelie byla výstava PRAGA 1938. PO ní už následovala pouze okupace Sudet Německem, Polskem a Maďarskem, vznik Protektorátu a 2. světová válka. Během tohoto období byla filatelie opět trochu v pozadí, i když ještě počátkem 40. let bylo každoročně pořádáno množství fil. akcí,

vč. např. oslav stoletých narozenin první známky světa – britské “Black Penny“  v roce 1940 – v tehdy „nepřátelském“ Protektorát !  Jako akt  politického odboje můžeme chápat výstavu poštovních známek zorganizovanou v Londýně roku 1943 ve spolupráci s čs. exilovou vládou.

 

K znovuobnovení fil. života došlo po osvobození v roce 1945, stát ovšem začal stále více získávat vliv na život fil. organizací. Tento trend se ještě posílil po roce 1948 a vyústil v 50. létech k zařazování fil. klubů pod organizace Revolučního odborového hnutí (ROH) . Výsledkem tohoto programu byla skutečnost, že stát sice převzal financování velkého množství fil. výstav, avšak některé z nich se musely konat u příležitosti různých politických výročí či akcí .

 

Ze současnosti měla významný vliv na fil. život zejména „Sametová revoluce“, díky které získali filatelisté opětovnou nezávislost na státu, a dále pak rozdělení Československa v roce 1993, kdy došlo k rozdělení fil. sekcí a společností na organizace začleněné do Svazu českých filatelistů a Zväzu slovenských filatelistov .

 

Níže uvedený seznam fil. výstav není samozřejmě vyčerpávající. Mými zdroji byl fil. tisk a knihy, jsem si však jist, že se konalo (a koná) množství fil. výstav, které nejsou v seznamu obsaženy.

Pokud budete vědět o fil. výstavě nezahrnuté do mého seznamu, pošlete mi, prosím,  

zprávu e-mailem  a já tuto výstavu do seznamu zařadím.

 

Aby byl seznam přehlednější, rozdělil jsem ho do několika kratších oddílů.

Přeji Vám, aby se Vám návštěva historie čs. fil. hnutí líbila  a těším se na Vaše připomínky a hlášení  nových výstav !  Předem za ně děkuji. Posílat je můžete tímto e-mailem  .

 

 


 

 

Období Rakousko-Uherska do roku 1918

 

 

Československo 1918 – 1939

 

 

Výstavy během 2. svět. války (1939 – 1945)

 

 

Československo po roce 1945  (část 1)

 

Československo po roce 1945 (část 2.)

 

Československo po roce 1945 (část 3.)

 

Československo po roce 1945 (část 4.)

 

 

 

Česká republika po roce 1993

 

 

Překvapení ZDE !!!