Make your own free website on Tripod.com

Výstavy na území ČSR 1881 - 1918

Exhibitions on territory of Czechoslovakia 1881 - 1918

Ausstellungen auf dem Territorium der Tschechoslowakei 1881 - 1918

 

pohled odeslaný z jubilejní výstavy 1908

Postal card sent from Jubilee Exhibition of 1908

 

1. Rakousko-Uhersko / Austro-Hungarian Monarchy / Österreich-Ungarische Monarchie

1881 - 1918

Rok

Název výstavy

Typ výstavy

Místo konání

Year

Name of exhibition

Type of exhibition

Location

Jahr

Ausstellungsbezeichnung

Rang

Ausstellungsort

1881

Fil. výstava spolku Vindobona

AU

Vídeň (Wien)

1884

Mezinárodní výstava sportu a výživy

G

Vídeň (Wien)

1888

Jubilejní výstava průmyslové a kulturní vyspělosti Brna a celé Moravy : expozice pošt a telegrafů

G

Brno (Brünn)

1890

Výstava poštovních známek

AU

Vídeň (Wien)

1891

Všeobecná zemská výstava

G

Praha (Prag)

1894

Mezinárodní výstava poštovních známek

I

Vídeň (Wien)

1895

Národopisná výstava československá

G

Praha (Prag)

1903

Výstavka k 15. výročí založení K. Č. F.

P

Praha (Prag)

1908

Jubilejní výstava k 60. výročí panování císaře France Josefa I.

G

Praha (Prag)

1911

Mezinárodní výstava poštovních známek

I

Vídeň (Wien)

1914

I. česká výstavka pošt. známek

C

Praha (Prag)