Make your own free website on Tripod.com

POČÍTAČOVÝ VĚK aneb HYBRIDNÍ POŠTA V ČR

autor : Lubor Kunc

prvně otištěno ve zpravodaji INFORMACE vydáváném Českomoravskou společností pro poštovní historii pro region východních Čech a jejich přátele č. 145 / 2000

 

 English Summary:

The text deals with new service offered by Czech Postal Administration since 2000 called “hybrid post” combining the e-mail and delivery of printed documents.

 

Chtěl bych tímto reagovat na článek “Trochu o něčem jiném“ uveřejněný v posledním čísle Informací. Bohužel nemohu souhlasit, že hybridní pošta je aktivitou pošty nezajímavou pro sběratele. Můj názor je přesně opačný, vždyť se jedná o nový způsob přepravy zpráv, kterým se pošta snaží čelit konkurenci e-mailů !

Sám jsem si vyzkoušel na výstavě v Brně tuto novou “vymoženost“ a zřejmě jsem měl větší štěstí na osobu za pultem než pan ing. Kašpar. Když jsem se ptal, co se vlastně za hybridní poštou skrývá, vysvětlil mi muž za přepážkou její princip. Hybridní pošta by měla fungovat v ideálním případě přibližně takto : odesílatel třeba z Pardubic chce poslat sdělení známému třeba do Plzně (ať máme obě města pěkně od P). Proto se odebere do nejbližšího místa nabízejícího hybridní poštu a tam nadiktuje úředníkovi text zprávy do počítače (tak jako se dělo v Brně). Tato zpráva bude ihned odeslána v elektronické formě do střediska hybridní pošty nacházející se co nejblíže Plzni, v tomto středisku bude vytištěna do papírové podoby na specialní dopisnici a předána k finálnímu doručení České poště. Adresát pak dostane lístek se zprávou do schránky jako u obyčejné pohlednice.

Výhodou tohoto systému je jeho rychlost a levnost. Rychlost spočívá v tom, že zpráva poslaná elektronickou formou “přeběhne“ z jednoho konce ČR na druhý během několika sekund a jeho láce spočívá v tom, že většinu cesty urazí v “nemateriální formě“ z počítače do počítače, což je nejlevnější způsob přepravy bez nutnosti pořizovat pro její doručení dopravní prostředky, poštovní zaměstnance a další materiál.

Na druhé straně se asi nemusíme bát, že by hybridní pošta brzo vytlačila klasické “papírové“ poštovní zásilky, protože její nevýhodou je neosobnost zásilek - všechny jsou psány stejným písmem, není možné na ně kreslit, podepisovat se ani je jinak zdobit.

Hybridní pošta v Brně byla tedy spíše propagační akcí, která měla upozornit veřejnost (a jistě zejména podnikatele) na tuto novou službu. Její průběh musel být nutně uzpůsoben výstavním poměrům, ale fungovala spolehlivě, to mohu potvrdit na vlastních zásilkách.

Ještě bych rád učinil krátkou poznámku k brněnské hybridní poště : na výstavě jí bylo možno adresovat i do ciziny, v tom případě ale nebyla doručena zdarma, nýbrž pouze vyfrankovaná na běžný poštovní tarif . To v normální praxi zřejmě alespoň z počátku nebude možné, jelikož Postservis, resp. Česká pošta nebudou mít v cílových zemích své počítačové terminály, ale časem kdo ví, třeba poštovní správy podepíší dohodu jako u přepravy listovních zásilek a tato služba bude mít pak celosvětový dosah.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora .

 

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail