Make your own free website on Tripod.com

 

Czechoslovak College ve Velké Británii ?

 

Autor : Lubor Kunc

přetištěno ze zpravodaje  Postilión vydávaném Českomoravskou společností pro poštovní historii

 

 

Slovní spojení Czechoslovak College můžeme (volně) přeložit jako československá střední škola. Každého asi udiví, že by ve Velké Británii kdy existovala nějaká česká škola. Ale bylo tomu skutečně tak!

 

Skoro „živoucím“ důkazem je celistvost , kterou se mi podařilo náhodně získat. Jedná se o „běžný“ letecký dopis odeslaný z anglického městečka East Grinstead v hrabství Sussex dne 7. dubna 1947 do Prahy. Na první pohled se nejedná o nic zvláštního, na druhý však zaujme adresa odesílatele na rubové straně : „D. Dvořáková, Czechoslovak College, Bishop´s Stortford, England“ . 

 

Začal jsem tedy pátrat, o jakou školu se vlastně jednalo a zejména díky spolupráci dalších filatelistů i nefilatelistů vyšly najevo následující skutečnosti .

 

Dne 16. června 1947 byla v Londýně podepsána kulturní dohoda mezi ČSR a Velkou Británií.  Čl. 2 tohoto dokumentu stanovil, že obě smluvní strany mohou zřizovat školská zařízení na území druhého státu.  Na základě této dohody pak zřídila čs. vláda zmíněnou Czechoslovak College.

 

Škola byla určena pro chlapce, kteří byli vybíráni Ministerstvem školství a Britskou radou na roční pobyt . Škola sídlila ve venkovském sídle zvaném Hassobury House (první zmínka o něm pochází již z roku 1594) , které se nacházelo v blízkosti města Bishop´s Stortford (cca 50 km od Londýna). Ještě malá perlička k historii Hassobury House:  pro vzdělávací účely byl využit poprvé roku 1946 právě pro Czechoslovak College. Od zániku čs. školy v roce 1949 pak sloužil jako vzdělávací centrum pro postižené dívky a nakonec od roku 1976 pak jako běžná škola .

 

První čs. studenti začali v Anglii studovat již v roce 1947. Cílem studia bylo přiblížit čs. dětem život ve Velké Británii, vzdělávat je podle britských standardů a navázat přátelské vztahy mezi občany obou států.  Bohužel idyla netrvala dlouho – vzhledem k politických změnám v Československu v roce 1948 začala čs. strana postupně od tohoto programu ustupovat a v roce 1949 již neodcestovali do Czechoslovak College žádní noví studenti z ČSR (ačkoliv byli vybráni), jelikož čs.vláda části z nich výslovně odmítla vydat cestovní pas a ostatním na jejich žádost ani neodpověděla . Škola tímto krokem definitivně zanikla.

 

Britská strana podala protest proti postupu čs. úřadů diplomatickou nótou zaslanou dne 24. dubna 1950 Ministerstvu zahr. věcí. Nóta obsahuje zajímavé informace nejen o Czechoslovak College,  ale i  o přístupu našich tehdejších úřadů k anglickým školám zřízeným v ČSR a o zastrašování  osob navštěvujících kanceláře Britské rady  čs. policisty …. . 

 

Jak říkají Angličané : „No comment “, pojďme raději pryč od politiky, která tehdy skutečně byla vše jen ne přátelská česko-britské spolupráci.

 

Vzhledem k tomu, že odesílatelem dopisu byla žena, lze usuzovat, že na škole byla zaměstnána buď jako vychovatelka či učitelka, zcela určitě se nejednalo o žákyni.  Bylo by zajímavé najít  dopis odeslaný některým žákem této školy, mohl by vydat autentické svědectví o každodenním životě tehdejších studentů. Třeba se to podaří Vám, vždyť obdobných dopisů muselo být odesláno relativně velké množství . Přeji Vám šťastný lov !

 

Na závěr bych chtěl poděkovat svým britským přátelům panu Rexi Dixonovi a zejména pak                              panu Colinovi W. Spongovi ze společnosti Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain za jejich klíčovou  pomoc při pátrání po této již zapomenuté historii. Zároveň bych chtěl vyjádřit svůj dík pracovníkům archivně-dokumentačního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR za poskytnutí diplomatických dokumentů, které tvoří důležitý informační zdroj pro tento článek.

 

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora .

 

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail