Make your own free website on Tripod.com

Přihláška ke členství v Českomoravské společnosti pro poštovní historii Svazu českých filatelistů

 

Titul, jméno a příjmení : ...............................................................................................................................................

 

Adresa : ......................................................................................................................................................................

 

Datum narození: ........................................................................................................................................................

 

E-mail : ................................................................................. @ ...............................................................................

 

Členství SČF : Ano / Ne

Číslo Vašeho KF : ....................................................................................................................................................

 

Členství v odb. společnostech SČF : .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

O jakou oblast poštovní historie se zajímáte : .........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

V ...............................................dne ..................................................................

 

Váš podpis : ...............................................................................................................................................................

Tuto přihlášku, prosím, vytiskněte a zašlete jí poštou na adresu

Dr. Karel Špaček, Zámělič 43, 345 22 Poběžovice .

Děkujeme .