Make your own free website on Tripod.com

Obsah aktuálních čísel zpravodajů

 

Postilión

 

Mechanizace a automatizace

 

Polní pošty

 

Poštovní razítka

 

Poštovny

 


 

Content of recent issue of following bulletins

 

Postilión Postal History Bulletin

 

Mechanizace a automatizace / Postal Automation

 

Polní pošty / Field Post

 

Poštovní razítka / Postal Cancels

 

Poštovny / Contract Post Offices

 

 


Inhalt der letzten Ausgabe unseres Rundschreibens

 

Postilión Postgeschichterundschreiben

 

Mechanizace a automatizace / Postautomation

 

Polní pošty / Feldpost

 

Poštovní razítka / Poststempel

 

Poštovny / Postablagen