Make your own free website on Tripod.com

Klubové zprávy

 

Příští setkání členů a příznivců ČMSPH se uskuteční dne 8. listopadu 2003 v Plzni (restaurace U Švejka – dříve Svazáček, Klatovská tř., Plzeň – Bory), kdy se bude ve městě zároveň konat velká burza (v Internátu na Karlovarské třídě) a návštěvníci budou moci spojit obě příjemné záležitosti do jednoho dne. Těšíme se na Vaší účast !

 

 

 

Minulé setkání členů ČMSPH se konalo v Jihlavě dne 26.4. 2003 u příležitosti česko-německé výstavy OSTROPA 2003. Obsahem byla přednáška pana dr. Špačka o přeshraničních vlakových poštách . Následovalo hodnocení poštovně-historicých exponátů vystavených na Ostropě panem ing. Vaníčkem. Dalším významným bodem diskuse bylo zavádění směrovacích čísel v Německu (a okupovaných zemích vč. Protektorátu a Sudet)v létech 1942 – 1944. Náplní setkání byla i diskuse o dalších tématech.