Make your own free website on Tripod.com

Britské padělky rakouských známek

Lubor Kunc

 


Většina sběratelů polních pošt slyšela o propagandistických padělcích německých a britských známek za druhé světové války. Málokdo však ví, že “tradice” padělat poštovní známky protivníka sahá již do první světová války, kdy byly ve Velké Británii vyráběny padělky běžných rakouských výplatních známek emisí Koruna a císař Karel I. . Oproti druhé světové válce však nebyly upravovány propagandisticky, nýbrž se naopak dbalo na co největší podobnost originálům.

Existují dvě verze vzniku uvedených padělků. První – romantická – praví, že byly vyráběny kvůli britským špionům v Rakousku, kteří jimi měli frankovat své šifrované zprávy. Je však trochu nelogické, že by špioni přitahovali pozornost tím, že budou frankovat tajnou korespondenci padělky, které mohou být odhaleny . I když byla válka finančně vyčerpávající, určitě zbylo Velké Británii tolik peněz, aby mohla umožnit svým špionům platit poštovné.

Druhá – vojenská – verze se domnívá, že padělky neměly být původně brány jako padělky, nýbrž jako náhrada za poštovní známky, kterých se očekával nedostatek. Britské velení očekávalo, že dobude rakouská území a předpokládalo, že tím dojde ke kolapsu zásobování těchto oblastí, který se bude mimo jiné týkat i poštovních služeb. Proto nechalo natisknout dopředu vlastní známky, které měly na dobytých územích platit jako řádné poštovní ceniny. Tuto tezi podporuje i skutečnost, že žádná z padělaných známek nebyla nikdy objevena skutečně poštovně použitá a katalogy je dodnes evidují pouze jako nepoužité známky.

Po skončení války se pak určité množství archů těchto známek dostalo do rukou filatelistů, kteří objevili rozdíly oproti původním známkám a označily je jako padělky ke škodě pošty. Dalším šetřením se zjistilo, že jejich původ není v nějaké ilegální dílně, ale na seriozních místech, tím to ale skončilo.

Padělány byly hodnoty 5 a 10 hal emise Koruna (1916) a hodnota 25hal emise Karel I. (1917). Poslední známka je nejdražší, každá z nich je však v katalozích hodnocena ve stovkách Michel Marek. Pro případné zájemce o jejich nalezení ve vlastních sbírkách uvádím rozlišovací znaky oproti známkám pravým:

Je nutné však být opatrný zejména u papíru pravých a padělaných známek, jelikož i pravé známky byly tištěny na různých druzích papíru (vč. silného či nažloutlého), takže srovnání není pro začínajícího sběratele lehké. Problémem může být zejména nažloutlý “válečný” papír použitý hojně u hodnoty 10hal Koruna, který byl použit ke konci války, když už neměla Monarchie k dispozici prakticky žádné zásoby kvalitního papíru (známky na tomto papíře se používaly i po vzniku Československa).

Jak vidíte, pořád lze nalézat něco zajímavého. Přeji Vám, ať uvedená falza najdete i ve svých sbírkách !

 

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

 

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail