Make your own free website on Tripod.com

Stále hledám informace o níže uvedených zpravodajích .

V případě, že mi můžete Vy nebo někdo z Vašich známých poskytnout jakékoliv informace o těchto tiskovinách, kontaktujte mne, prosím, na tento e-mail.

Za jakoukoliv Vaší pomoc předem děkuji !

Lubor Kunc

 

I am looking for any information about bellow mentioned bulletins.

Please if you have any information about them, let me know by sending your message to this e-mail .

Thank you in advance for your help !

Lubor Kunc

 


 

Teritoriální zpravodaje / Territorial Bulletins

Zpravodaj komise československé známky

Zpravodaj sekce známkových zemí západní Evropy

Zpravodaj skupiny známkových zemí Asie

a krajské a lokální teritoriální zpravodaje

 

 

Námětové zpravodaje / Topical Bulletins

 

Hudba ve filatelii roku ...

Jihomoravský zpravodaj

Slavné ženy

Zemědělství

Zpravodaj námětové skupiny OSN

Zpravodaj námětových skupin

Zpravodaj sekce Zdraví

Zprávy / Bulletins motivové skupiny Červený kříž

a krajské a lokální teritoriální zpravodaje

 

Poštovně-historické zpravodaje / Postal History Bulletins

 

vybrané krajské a lokální poštovně-historické zpravodaje

 

 

Díky za Vaší pomoc !!!! Thank you for your help !!!! Danke für Ihre Hilfe !!!!