Make your own free website on Tripod.com

OPRAVDU JSME ZAČALI …

 

A velmi nás mrzí, že z řady důvodů – objektivních i subjektivních – jsme nedali o sobě řadu měsíců vědět. Dnes Vás chceme znovu oslovit v naději, že tyto řádky přijmete s pochopením a že Vám přinesou několik zajímavých informací.

Začnu proto pozváním na naše již 38. celostátní setkání , kde při zajímavém pohovoru nad exponátem Dánska se můžete setkat se všemi členy S.S.Z.Z. i sekce priBALTICA a navázat řadu kontaktů se sběrateli oblastí Vašeho filatelistického zájmu.

K tomuto setkání chystáme vydání 71. čísla našeho ZPRAVODAJE, kteří obdrží zdarma všichni členové S.S.Z.Z. a pro sběratele Estonska a zájemce o historii vývoje pošty v této zemi po roce 1991 připravujeme zajímavé čtení o poštovních zásilkách z této doby. A Vás, kteří ZPRAVODAJ ještě nedostáváte, upozorňuji na publikované články v minulých číslech ZPRAVODAJE, např. o litevských aerogramech, na zajímavou exkurzi do historie estonského státního znaku “Lev či leopard ?”, dále sběratele Lotyšska bychom chtěli upozornit na řadu nepochopitelných chyb v katalogu MICHEL 2001/2002 (zaměněné průsvitky atd.), dále na Studii o dopisech, které nikdy nebyly tam, odkud měly být odeslány (historie fil. zásilek tzv. “Ostlandu” 1941-1944) a řadu dalších zajímavostí.

Prostě chytáme druhý dech a věříme, že vzbudíme Vás zájem a případně Vás povzbudíme k účasti na našem setkání či alespoň k napsání krátké zprávy z Vašeho oboru … .

Protože opravu není nikdy pozdě začít, využijte k tomu naše setkání a přijďte mezi nás nebo alespoň napište krátkou zprávu o zajímavostech Vašeho sběratelského zájmu !

 

Antonín Tachecí

 

NIKDY NENÍ POZDĚ !